0989374524

Day: Tháng Tư 6, 2018

Hướng dẫn sử dụng bảng điều khiển máy Steam và Sauna Amazon

5 / 5 ( 1 bình chọn ) –   Bảng hiển thị nhiệt độ.- đơn vị là ºC ( ô có số 29 trên hình) –   Bảng hiển thị thời gian đếm ngược để máy tự động tắt – đơn vị là phút ( ô có số 44 trên hình) –   Nút cài đặt nhiệt […]

Read more
Scroll Up