0989374524

Chuyên mục: Các hình thức , qui định trong thanh toán

Các hình thức thanh toán và giao nhận

1.0 01 Để thuận tiện cho việc mua hàng, VietSauna  áp dụng 02 hình thức thanh toán cơ bản cho quý khách hàng  như sau: 1. THANH TOÁN TIỀN MẶT – Phương thức Giao hàng – Thanh toán tiền mặt áp dụng với những khu vực chúng tôi hỗ trợ giao hàng miễn phí hoặc trả tiền […]

Read more
Scroll Up